Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Electric buses in Bangalore

In 2014, Bangalore became the first Indian city to announce electric buses. It was celebratory news for a city struggling with traffic and increasing levels of air pollution. However, six years on, not…

Read more

बेस्ट बसताफ्यामध्ये 6000 बसेस वाढवणार.

आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने बस ताफा वाढवून सार्वजनिक वाहतूक कार्यक्षम करण्याची बेस्टची बांधिलकी आहे, असे बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी जाहीर केले. ‘सम नेट इंडिया’च्या ‘लाख को 50’ या मोहिमेंतर्गत परिसरने आयोजित केलेल्या…

Read more